Записници мушкарци

22. коло
Хисар – Бор
Власотинце – Раднички
Хајдук Вељко – Алексинац
Јагодина – Житорађа
Планинка Пролом вода – Бела Паланка
Јастребац – БСК Хеба

21. коло
Раднички – Хисар
Алексинац – Власотинце
Житорађа – Хајдук Вељко
Бела Паланка – Јагодина
БСК Хеба – Планинка Пролом вода
Бор – Јастребац

20. коло
Хисар – Алексинац
Власотинце – Житорађа
Хајдук Вељко – Бела Паланка
Јагодина – БСК Хеба
Јастребац – Планинка Пролом вода
Бор – Раднички

19. коло
Житорађа – Хисар
Бела Паланка – Власотинце
БСК Хеба – Хајдук Вељко
Планинка Пролом вода – Јагодина
Алексинац – Бор
Раднички – Јастребац

18. коло
Хисар – Бела Паланка
Власотинце – БСК Хеба
Хајдук Вељко – Планинка Пролом вода
Јастребац – Јагодина
Бор – Житорађа
Раднички – Алексинац

17. коло
БСК Хеба – Хисар
Планинка Пролом вода – Власотинце
Јагодина – Хајдук Вељко
Бела Паланка – Бор
Житорађа – Раднички
Алексинац – Јастребац

16. коло
Хисар – Планинка Пролом вода
Власотинце – Јагодина
Јастребац – Хајдук Вељко
Бор – БСК Хеба
Раднички – Бела Паланка
Алексинац – Житорађа

15. коло
Јагодина – Хисар
Хајдук Вељко – Власотинце
Планинка Пролом вода – Бор
БСК Хеба – Раднички
Бела Паланка – Алексинац
Житорађа – Јастребац

14. коло
Хисар – Хајдук Вељко
Јастребац – Власотинце
Бор – Јагодина
Раднички – Планинка Пролом вода
Алексинац – БСК Хеба
Житорађа – Бела Паланка

13. коло
Власотинце – Хисар
Хајдук Вељко – Бор
Јагодина – Раднички
Планинка Пролом вода – Алексинац
БСК Хеба – Житорађа
Бела Паланка – Јастребац

12. коло
Јастребац – Хисар
Бор – Власотинце
Раднички – Хајдук Вељко
Алексинац – Јагодина
Житорађа – Планинка Пролом вода
Бела Паланка – БСК Хеба

11. коло
Бор – Хисар
Раднички – Власотинце
Алексинац – Хајдук Вељко
Житорађа – Јагодина
Бела Паланка – Планинка Пролом вода
БСК Хеба – Јастребац

10. коло
Хисар – Раднички
Власотинце – Алексинац
Хајдук Вељко – Житорађа
Јагодина – Бела Паланка
Планинка Пролом вода – БСК Хеба
Јастребац – Бор

09. коло
Алексинац – Хисар
Житорађа – Власотинце
Бела Паланка – Хајдук Вељко
БСК Хеба – Јагодина
Планинка Пролом вода – Јастребац
Раднички – Бор

08. коло
Хисар – Житорађа
Власотинце – Бела Паланка
Хајдук Вељко – БСК Хеба
Јагодина – Планинка Пролом вода
Бор – Алексинац
Јастребац – Раднички

07. коло
Бела Паланка – Хисар
БСК Хеба – Власотинце
Планинка Пролом вода – Хајдук Вељко
Јагодина – Јастребац
Житорађа – Бор
Алексинац – Раднички

06. коло
Хисар – БСК Хеба
Влаостинце – Планинка Пролом вода
Хајдук Вељко – Јагодина
Бор – Бела Паланка
Раднички – Житорађа
Јастребац – Алексинац

05. коло
Планинка Пролом вода – Хисар
Јагодина – Власотинце
Хајдук Вељко – Јастребац
БСК Хеба – Бор
Бела Паланка – Раднички
Житорађа – Алексинац

04. коло
Хисар – Јагодина
Власотинце – Хајдук Вељко
Бор – Планинка Пролом Вода
Раднички – БСК Хеба
Алексинац – Бела Паланка
Јастребац – Житорађа

03. коло
Хавдук Вељко – Хисар
Власотинце – Јастребац
Јагодина – Бор
Планинка Пролом вода – Раднички
БСК Хеба – Алексинац
Бела Паланка – Житорађа

02. коло
Хисар – Власотинце 
Бор – Хајдук Вељко
Раднички – Јагодина
Алексинац – Планинка Пролом вода
Житорађа – БСК Хеба
Јастребац – Бела Паланка

01. коло
Хисар – Јастребац
Власотинце – Бор
Хајдук Вељко – Раднички
Јагодина – Алексинац
Планинка Пролом вода – Житорађа
БСК Хеба – Бела Паланка

Advertisements