Записници мушкарци

22 коло
Бор – Планинка Пролом вода
Јагодина – БСК Хеба
Врање 1957 – Бела Паланка
Хајдук Вељко – Житорађа
Рембас – Младост 1949
Јастребац – Алексинац

21 коло
БСК Хеба – Бор
Бела Паланка – Јагодина
Житорађа – Врање 1957
Младост 1949 – Хајдук Вељко
Алексинац – Рембас
Планинка Пролом воде – Јастребац

20 коло
Бор – Бела Паланка
Јагодина – Житорађа
Врање 1957 – Младост 1949
Хајдук Вељко – Алексинац
Јастребац – Рембас
Планинка Пролом вода – БСК Хеба

19 коло
Житорађа – Бор
Младост 1949 – Јагодина
Алексинац – Врање 1957
Рембас – Хајдук Вељко
Бела Паланка – Планинка Пролом вода
БСК Хеба – Јастребац

18 коло
Бор – Младост 1949
Јагодина – Алексинац
Врање 1957 – Рембас
Јастребац – Хајдук Вељко
Планинка Пролом вода – Житорађа
БСК Хеба – Бела Паланка

17 коло
Алексинац – Бор
Рембас – Јагодина
Хајдук Вељко – Врање 1957
Младост 1949 – Планинка Пролом вода
Житорађа – БСК Хеба
Бела Паланка – Јастребац

16 коло
Бор – Рембас
Јагодина – Хајдук Вељко
Јастребац – Врање 1957
Планинка Пролом вода – Алексинац
БСК Хеба – Младост 1949
Бела Паланка – Житорађа

15 коло
Хајдук Вељко – Бор
Врање 1957 – Јагодина
Рембас – Планинка Пролом вода
Алексинац – БСК Хеба
Младост 1949 – Бела Паланка
Житорађа – Јастребац

14 коло
Бор – Врање 1957
Јастребац – Јагодина
Планинка Пролом вода – Хајдук Вељко
БСК Хеба – Рембас
Бела Паланка – Алексинац
Житорађа – Младост 1949

13 коло
Јагодина – Бор
Врање 1957 – Планинка Пролом вода
Хајдук Вељко – БСК Хеба
Рембас – Бела Паланка
Алексинац – Житорађа
Младост 1949 – Јастребац

12 коло
Јастребац – Бор
Планинка Пролом вода – Јагодина
БСК Хеба – Врање 1957
Бела Паланка – Хајдук Вељко
Житорађа – Рембас
Младост 1949 – Алексинац

11 коло
Планинка Пролом вода – Бор
БСК Хеба – Јагодина
Бела Паланка – Врање 1957
Житорађа – Хајдук Вељко
Младост 1994 – Рембас
Алексинац – Јастребац

10 коло
Бор – БСК Хеба
Јагодина – Бела Паланка
Врање 1957 – Житорађа
Хајдук Вељко – Младост 1949
Хајдук Рембас – Алексинац
Јастребац – Планинка

09 коло
Бела Паланка – Бор
Житорађа – Јагодина
Младост 1949 – Врање 1957
Алексинац – Хајдук Вељко
Рембас – Јастребац
БСК Хеба – Планинка Пролом вода

08 коло
Бор – Житорађа
Јагодина – Младост 1949
Хајдук Вељко – Рембас
Врање 1957 – Алексинац
Планинка Пролом вода – Бела Паланка
Јастребац – БСК Хеба

07 коло
Младост 1949 – Бор
Алексинац – Јагодина
Рембас – Врање 1957
Хајдук Вељко – Јастребац
Житорађа – Планинка Пролом вода
Бела Паланка – БСК Хеба

06 коло
Бор – Алексинац
Јагодина – Рембас
Врање 1957 – Хајдук Вељко
Планинка Пролом вода – Младост 1949
БСК Хеба – Житорађа
Јастребац – Бела Паланка

05 коло
Рембас – Бор
Хајдук Вељко – Јагодина
Врање 1957 – Јастребац
Алексинац – Планинка Пролом вода
Младост 1949 – БСК Хеба
Житорађа – Бела Паланка

04 коло
Бор – Хајдук Вељко
Јагодина – Врање 1957
Планинка Пролом вода – Рембас
БСК Хеба – Алексинац
Бела Паланка – Младост 1949
Јастребац – Житорађа

03 коло
Врање 1957 – Бор
Јагодина – Јастребац
Хајдук Вељко – Планинка Пролом вода
Рембас – БСК Хеба
Алексинац – Бела Паланка
Младост 1949 – Житорађа

02 коло
Бор – Јагодина
Планинка Пролом вода – Врање 1957
БСК Хеба – Хајдук Вељко
Бела Паланка – Рембас
Житорађа – Алексинац
Јастребац – Младост 1949

01 коло
Бор – Јастребац
Јагодина – Планинка Пролом вода
Врање 1957 – БСК Хеба
Хајдук Вељко – Бела Паланка
Рембас – Житорађа
Алексинац – Младост 1949

Advertisements