Акта и обрасци 2016/2017

Упутство за службена лица

Упутство за попуњавање записника

Упутство о спортским објектима

Регистрациони правилник РСС

Пропозиције РСС

Правилник о такмичењима РСС

Правилник о организацији и одигравању утакмица

Правилник о лиценцирању

Правилник о дозволама за сезону

Одлука о висини трошкова службених лица

Дисциплински правилник РСС

Даљинар

Образац 1 – Преглед спортског објекта

Образац 2 – Захтев за лиценце

Образац 2-1 – Захтев за накнадне лиценце

Образац 3 – Записник за утакмицу

Образац 4 – Организациони тим утакмице

Образац 5 – Састав екипе

Образац 6 – Пријава за покретање дисциплинског поступка

Образац 7 – Изјава / сведочење

Образац 8 – Изјава / одбрана

Образац 9 – Најава приговора

Образац 10 – Мишљење о суђењу

Образац 11 – Извештај делегата

Образац 12 – Искључени играч

Образац 13 – Повређени играч

Advertisements